Header image  
Waterstof verbrandingsmotor

Zonthermischecentrale

 
  


 
 belangrijke links hier onder:


http://www.neoweb.nl

http://waterstof-energie.startp.nl

http://zonne-energie.start.nl

http://klimaat.startp.nl

http://www.natuurw.nl

http://wetenschap.st.nl

 http://www.gezen.nl/

http://pureenergysys.com

http://www.cea.fr

 


H2 + O2 = H2O

Welkom op deze site

Het verschil tussen een brandstofcel en een waterstofverbrandingsmotor.

Zoals bijna iedereen weet zijn er ook brandstofcelen of heef er wel eens van gehoord.

Deze brandstof cellen die door chemische reactie elektriciteit produceren.

Een brandstofcel genereert elektriciteit met behulp van een chemische reactie tussen waterstof en de zuurstof in de omgevingslucht.
Als bijproduct ontstaat water.
Er zijn verschillende brandstofcelen ontwikkeld zo zijn er die op alcohol werken en die op waterstofgas werken.
Het enige nadeel is dat het fabricage ervan zeer complex en duur is maar wat in de toekomst misschien opgelost wordt.

De katalysator die daarbij gebruikt wordt is van platina dat telt ook mee met de prijs.

Een auto met waterstofverbrandingsmotor wordt aangedreven door verbranding van waterstof in een verbrandingskamer die sterk lijkt op de hedendaagse benzinemotor.
Ze komen sterk overeen, maar het voordeel van waterstof is dat er na verbranding als uitstoot hoofdzakelijk water de lucht in gaat.
Waterstof is een vrijwel onuitputtelijke brandstof.
Op onze planeet komt het in zijn natuurlijke vorm echter niet veel voor.
Door de zeer lage massa van waterstof ontsnapt het aan de zwaartekracht ( een voorbeeld de gasballon en zeppelin, tegenwoordig wordt er helium gebruikt voor de ballon en zeppelin, wand dat is niet brandbaar).
Waterstof komt voor in gewoon water.
We kunnen waterstof alleen uit water halen met behulp van elektrolyse, een proces waarbij de H2O watermolecuul in twee delen uiteenvalt in zuurstofgas (O2) en waterstofgas (H2).
Voor elektrolyse gebruiken we gelijkstroom + en -, bij voorkeur opgewekt met behulp van schone energie windenergie, zonne-energie.
Wat zone-energie betreft zou dat beter in Afrika met namen in de woestijn kunnen.
Maar daar zijn ook weer nadelen aanwezig zo als zandstormen en nu nog onleefbaarheid.

Maar ik geloof met de nodige investering en inzet zou het mogelijk moeten zijn om de Sahara te gebruiken voor de leverancier van grote hoeveelheden elektriciteit.

Deze elektriciteit zal dan niet met zonepanelen worden gevormd maar met Zonthermische krachtcentrales.

Een zonthermische krachtcentrale heeft spiegels die de zonnestralen concentreren op een doorlopende buis, waardoor er hoge temperaturen ontstaan op de buis, door deze buizen stroom een speciale synthetische olie, deze olie neemt aan de binnenkant van de buis de warmte op en transporteert deze naar de centrale.
Vervolgens wordt daar in een centrale water verhit met de hete olie, en zo stoom gevormd.
Deze stoom op zijn beurt een turbine aandrijft en daarmee een generator drijft voor de stroom opwekking.
zinvol lijk het mij om eerst dichter bij huis te zoeken bijvoorbeeld in Spanje en het volgende land is Marokko en daar achteraan de Sahara.
Alles op een lijn zo dat er ondersteuning is voor het geval dat er een uitvalt.
Deze landen hebben zo ook belangrijke inkomsten voor hun verdere ontwikkeling.
dan staan we ook dichter bij de multiculturele samenleving de ontwikkeling daarvan.

Voor de werking van een stoomturbine zie:: http://www.stoomturbine.nl
Op kleine schaal is er ook een oplossing vooral als het nodig is tijdelijk elektriciteit op te wekken.
Voor kleine centrale kan een stoommotor worden gebruik of als er minder geleverd moet worden bijvoorbeeld in kleine leefgemeenschappen zie voor de stoommotor: http://www.stoommotor.nl of naar http://www.stoommachine.info

Verder met de brandstofmotor
De motor die moet zeker aangepast worden als er waterstof gas wordt gebruikt.
Waterstof heeft een lage ontbrandingstemperatuur wat onherroepelijk zal lijden tot een te vroege ontbranding.
Maar dat probleem is al bij vele auto fabriekanten opgelost.
De motor is dan ook volledig aangepast, met inspuiting van het gas op een later tijdstip dan die van een benzine motor of een LPG installatie.
Andere problemen is de opslag in een tank, lekken van gas, de hogen druk waaronder het moet worden samen geperst, de brandbaarheid.

En dan nu de vraag wat wordt het, waterstofgas zonnecollectoren , Zonthermische krachtcentrales, of toch maar zo lang mogelijk op de olie rekenen.

Hoe dan ook alles moet goed afgewogen worden zo dat we niet de verkeerde kant inslaan.

En het geld, investering in de juiste richting voor de toekomst, en daarbij als belang rijkste het vervuilen en het opwarmen van de Aardbol tegen gaan.

Dus geen geld over de balk gooien wat beter gebruikt kon worden.

Ik zie mijn zelf in een Elektrische auto rijden, zo kleine gestroomlijnde waar je af en toe zelf mee kan trappen om zuiniger te zijn en verder te komen zonder te moeten tanken. een link waar degelijke auto's op staan: http://driewiel-en-dwergauto.startpagina.nl

 

†als er mensen zijn die een stukje willen schrijven op deze site, graag 
wat voorbeelden
 
Op dit moment is industriŽle productie van waterstof door elektrolyse door de hoge kosten niet haalbaar. Platina was tot op heden de enige krachtige katalysator voor elektrolyse, maar vanwege zijn zeldzaamheid (35 maal zeldzamer dan goud, minder dan 5 Ķg/kg bodem) zeer duur. Daarom wordt als basis voor industriŽle opwekking van waterstof gekozen voor splitsing van koolwaterstoffen, waarbij grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. Een schone en concurrerende manier van waterstofwinning op industrieel niveau door elektrolyse neemt sterk aan betekenis toe. 
Voor de waterstofopwekking met behulp van elektrolyse hebben een katalysator ontwikkeld met behulp van elektrochemische behandeling van kobaltzouten. Kobalt is veel gemakkelijker beschikbaar dan platina en daardoor beduidend goedkoper.

Aan beide elektrodes
Elektrolyse is een reductie-oxidatie-reactie en heeft voor beide deelreacties een katalysator nodig. Het bijzondere aan dit nieuwe materiaal is, dat dit het enige ‘schakelbare’ materiaal is, dat niet uit edelmetaal bestaat. Een ‘schakelbare’ katalysator maakt het mogelijk om oxidatie aan de anode en reductie aan de kathode te katalyseren. Voor dit doel wordt het in twee vormen gebruikt:

  • in gereduceerde vorm (als kobalt-nanopartikels omhuld door een kobalt(II)oxofosfaat) voor de productie van waterstof
  • in geoxideerde vorm (als complex kobaltoxide) voor de productie van zuurstof.

bron:Aandrijftechniek

 

spiegels voor de
Zonthermische centrale.
Goed is te zien de doorlopende buis die boven de spiegels is gemonteerd waar het brandpunt zich bevind

 
info@stoomtechniek.info